Cookiepolitik

Indledning

Denne persondatapolitik (“persondatapolitik “) beskriver de oplysninger, som vi indsamler om dig på webstedet, hvorfra du linkede (“websted”), hvordan vi bruger og videregiver de pågældende oplysninger, hvordan vi beskytter dem, og de valg du kan tage med hensyn til oplysningerne. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores persondatapolitik og klikke på de tilgængelige links eller vælge “få mere at vide”, hvis du vil have yderligere oplysninger om et bestemt emne. 

Personoplysninger

“Personoplysninger” er oplysninger, der identificerer dig som individ eller som vedrører et identificérbart individ.  Vi indsamler personoplysninger på forskellige måder på vores web-steder, herunder gennem registreringer, undersøgelser, i forbindelse med dine henvendelser, og automatisk, når du browser vores websteder.Vi kan anmode om grundlæggende personoplysninger, når du bruger et websted. 

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig. Vi kan også indsamle personoplysninger fra andre kilder, herunder datavirksomheder, offentligt tilgængelige databaser, fælles markedsførings-partnere, sociale medieplatforme og andre tredjeparter. 

Når du bliver bedt om at give personoplysninger, kan du afvise.  Men hvis du vælger ikke at give oplysninger, der er nødvendige for at vi kan levere tjenester, som du har anmodet om, kan vi muligvis ikke levere de pågældende tjenester til dig. 

Sådan bruger vi personoplysninger

Vi bruger personoplysninger til at:

 • Levere webstedsfunktionalitet og efterkomme dine anmodninger, når vi har et kon-traktforhold eller en legitim interesse. 
 • Levere personaliserede tjenester, når vi har dit samtykke eller en legitim interesse i at give dig oplysninger af interesse for dig. 
 • Give dig mulighed for at deltage i særlige programmer, aktiviteter, begivenheder eller kampagner som led i vores kontraktforhold med dig, eller hvor vi har en legitim interesse. 
 • Drive vores virksomhed så vi overholder vores lovmæssige forpligtelser og opfylde vores legitime interesser i at opretholde vores forretning. 
 • Levere produkter du bestiller via hjemmesiden.

Personoplysningerne som du afgiver på hjemmesiden anvendes til følgende formål; 1) Til at levere de produkter du har anmodet om, 2) til at sende dig relevant information via nyhedsbreve samt 3) til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om dette i vores cookiepolitik nederst.

Det er Provsvaret Sverige AB, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig. Vi indsamler og behandler følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Emailadresse
Telefonnummer
Oplysninger om købshistorik

Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplys-ninger om din adfærd, herunder ip-adresser. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik nedenfor.

Oplysninger behandles, da de er nødvendige for at indgå aftalen med dig i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR) artikel 6.1.b, samt for at fremsende relevante nyheds-brev i overensstemmelse med interesseafvejningsreglen i artikel 6.1.f. De legitime interesser, vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. 

Du kan nedenfor under pkt. 5 læse nærmere om, hvilke kategorier af modtagere vi videregiver oplysninger til. 

Vi opbevarer oplysninger om dig som kunde så længe der eksisterer et kundeforhold og mak-simalt 3 år efter ophør af aftaleforholdet. Vi er forpligtet efter bogføringslovens regler til at opbevare oplysninger i en bestemt periode, i Danmark er opbevaringsperioden 5 år plus indeværende år. Se også punkt 9 nedenfor.

Se mere nedenfor under pkt. 14 om, hvordan du kontakter os med henblik på at udøve dine rettigheder, som beskrevet under pkt. 7. 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation. Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Sådan bruger og videregiver vi personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger som følger:  

 • Til GSK-selskaber til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.
 • Til vores tredjepartstjenesteudbydere, for at levere tjenester såsom webhosting, data-analyse, informationsteknologi og relateret tilvejebringelse af infrastruktur, kundeservice, tilvejebringelse af e-mail, revision og andre tjenester.
 • Til andre selskaber, som vi samarbejder med om bestemte produkter eller tjenester. Disse kan omfatte vores partnere, som vi i fællesskab udvikler og/eller markedsfører produkter med.
 • Når du skriver/sender oplysninger eller materialer på/til opslagstavler, chat, profilsider, blogs og andre tjenester. 

Vi bruger og videregiver også dine personoplysninger, hvis vi mener det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt:

 • For at overholde gældende lovgivning og vores lovgivningsmæssige overvågnings- og indberetningsforpligtelser (som kan omfatte love uden for dit bopælsland), for at svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder (som kan omfatte myndighe-der uden for dit bopælsland), for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder, eller af andre juridiske årsager.
 • For at håndhæve vores vilkår og betingelser.
 • For at beskytte vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom, og/eller dem tilhørende vores associerede selskaber, dig eller andre.

Derudover kan vi bruge, videregive eller overføre personoplysninger til en tredjepart i forbindelse med eventuel omorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition af hele eller eventuel del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende procedure).

Markedsføringsindstillinger

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, skal du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os, eller på nogle websteder opdatere dine præferencer i din profil eller på din konto.  I din anmodning bedes du angive dit navn og de adresser, hvor du ikke længere ønsker at blive kontaktet.  Hvis du fravælger modtagelse af markedsføringsmeddelelser fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, som du ikke kan fravælge.

Individuelle rettigheder

På nogle websteder har du mulighed for at opdatere din profil gennem webstedet.

Hvis du ønsker at anmode om at gennemgå, rette, opdatere, skjule, begrænse eller slette personoplysninger, som du har givet os gennem webstedet, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af sådanne personoplysninger med henblik på at sende den til et andet selskab, kan du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os. Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning bedes du fortælle os, hvilke personoplysninger du gerne vil have ændret, hvorvidt du vil have dem skjult fra vores database, eller hvilke begrænsninger du ellers vil have, at vi pålægger vores brug af dine personoplysninger.  For din beskyttelse skal vi muligvis bekræfte din identitet, inden vi efterkommer din anmodning.  Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt. 

Vær opmærksom på, at vi muligvis skal beholde visse personoplysninger til arkivformål og/eller for at fuldføre eventuelle transaktioner, som du påbegyndte forud for din anmodning om en ændring eller sletning.

Datasikkerhed

Vi søger at træffe rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til be-skyttelse af dine personoplysninger.  Desværre er der ingen garanti for, at noget dataoverførsels- eller opbevaringssystem er 100 % sikkert. 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt med henblik på formålet/formålene, hvortil de blev indsamlet og som beskrevet i denne persondatapolitik.  De kriterier, der anvendes til bestemmelse af vores opbevaringsperioder omfatter: (i) den tidsperiode, hvorunder vi har et løbende forhold til dig og leverer webstedet til dig, (ii) hvorvidt der er en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller (iii) hvorvidt opbevaring er tilrådeligt med henblik på vores juridiske position (f.eks. i forbindelse med håndhævelse af webstedets brugsvilkår, gældende forældelseslov, retssager eller tilsynsmyndigheders undersøgelser).

Grænseoverskridende overførsel

Oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

Tredjepartstjenester

Denne persondatapolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, eventuel tredjeparts dataindsamlings-, brugs-, videregivelses- eller sikkerhedspraksisser eller andre praksisser, herunder eventuel tredjepart, der driver en tjeneste, hvortil webstedet linker.  Inklusionen af et link på webstedet indebærer ikke vores godkendelse af den linkede tjeneste.

Brug af webstedet af mindreårige

Webstedet er ikke rettet mod enkeltpersoner under atten (18) år, og vi indsamler ikke be-vidst personoplysninger fra sådanne enkeltpersoner.  Hvis du er under den relevante myndig-hedsalder i din retskreds, skal du have din forælder eller værges tilladelse til at bruge webste-det.  Rådfør dig venligst med din forælder eller værge, før du bruger webstedet.

Hvis du giver os personoplysninger tilhørende et individ under atten (18) år, erklærer du, at du har den retmæssige beføjelse til at gøre det, og at du efter anmodning kan påvise en sådan beføjelse over for VNP.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og  interesser. Cookies husker hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have hjemmesiden på.

Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse: 

[cookie_audit style=”winter”]

Så dan afviser eller sletter du dine cookies

[cookie_settings]

[delete_cookies]

Afvisning af cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link: Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
Safari 5.0: http://support.apple.com/kb/HT1677
Flash cookies (gælder alle browser): https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
iPhone, iPad og andet fra Apple: http://support.apple.com/kb/HT1677
Telefoner med styresystemet Android: https://www.safewiper.com/blog/clear-browsing-cache-and-cookies-on-android/
Telefoner med Windows 7: http://www.windowsphone.com/da-dk/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser-settings

Kontakt os

Det selskab, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik er:
Provsvaret Sverige AB, Box 970, 501 10 Borås Sverige

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at anmode om at udøve eventuelle individuelle rettigheder, bedes du kontakte os på info@provsvaret.se, eller skrive til ovenstående adresse.